En Yeniler
Yükleniyoor...

Metallerin Mekanik Özellikleri

Metallerin Mekanik Özellikleri 

Bu bölümde ;

 • Metallerin dış yüklere nasıl karşılık verdiklerini, gerilme ve gerinme, çekme, basma, kayma, burulma gerilmeleri, elastik ve plastik deformasyon, akma gerilmesi,
 • Çekme gerilmesi, süneklik, tokluk, sertlik, dislokasyon ve plastik deformasyon,
 • Kuvvetlendirme mekanizmaları,
 • Toparlanma, yeniden kristalleşme ve tane büyümesi ile 
 • Malzemelerin kırılması, gevrek ve sünek kırılma, darbeli kırılma deneyi, yorulma ve sürünme hakkında bilgi verilecektir.

Metallerin Mekanik Özellikleri Nelerdir

Metallarin Mekanik Özellikleri
Metallarin Mekanik Özellikleri Malzemeler çekme, basma, kayma ve burulma yüklerine maruz kalırlar. 


Elastik ve Plastik Şekil Değiştirme 


Elastik Ve Plastik Şekil Değiştirme
Elastik Ve Plastik Şekil Değiştirme


Akma Dayanımı

Uygulanan çekme kuvvetinin yaklaşık olarak sabit olmasına karşılık, plastik şekil değiştirmenin önemli ölçüde arttığı ve çekme diyagramının düzgünsüzlük gösterdiği bölgeye karşı gelen gerilme değeridir. 
Akma Dayanımı
Akma DayanımıÇekme Dayanımı

Bir malzemenin kopmadan veya kırılmadan dayanabileceği en yüksek çekme gerilmesi olarak tanımlanır. Bu gerilme, çekme 


Çekme Dayanımı
Çekme DayanımıGevrek malzemenin çekme deneyi

Gevrek malzemenin çekme deney
Sünek malzemenin çekme deneyi
Sünek malzemenin çekme deneyiKopma Uzaması

Çekme numunesinin boyunda meydana gelen en yüksek yüzde plastik uzama miktarıdır. Bu değer malzemenin sünekliğini gösterir. 


Tokluk

Malzemenin kırılıncaya kadar enerji absorbe etme yeteneğidir. Genellikle gerilme eğrisinin altında kalan alanın hesaplanması ile bulunur. Süneklikte olduğu gibi, tokluğun karşıtı olarak da gevreklik deyimi kullanılır
Tokluk
Tokluk
Sertlik

Bir malzemenin çizilmeye, kesilmeye, aşınmaya ve delinmeye karşı gösterdiği dirence sertlik denir.

Değişik türde sertlik deneyleri bulunmaktadır (Rockwell, Brinell, Vickers gibi). Sertlik ölçümlerinde kuvvet uygulanarak, genellikle küre, koni yada piramit ile malzemenin yüzeyinde küçük bir çentik açılır. Oluşan çukurun derinliği yada büyüklüğü ölçülür.  
Sertlik ölçümünde kullanılan değişik uçlar
Sertlik Ölçümünde kullanılan uçlar

Deformasyon 


Plastik deformasyon büyük sayıdaki dislokasyonların hareketinden dolayıdır. 
Dislokasyon Hareketleri
Dislokasyon Hareketleri


Dislokasyon Hareketinin Yönü 

Kenar dislokasyonu doğrultusu  uygulanan gerilmeye paralel hareket eder. Vida dislokasyonu ise uygulanan gerilmeye dik doğrultuda hareket eder. 
Dislokasyon Hareketinin Yönü
Dislokasyon Hareketinin Yönü


Dislokasyonlar Arası Etkileşim 

Dislokasyon etrafındaki gerinme alanının sebebi onların birbirlerini etkilemesidir. Onlar aynı düzlemde iken, eğer aynı işarete sahiplerse itilirler ve eğer karşıt işaretlere sahiplerse birbirlerini çekerler.
Dislokasyonlar arası etkileşim
Dislokasyonlar arası etkileşim

Kayma Düzlemleri 

 • Tek kristallerde dislokasyonların hareket ettiği tercih edilmiş bir düzlem vardır (kayma düzlemi). 

 • Kayma düzleminde dislokasyon hareketi için tercih edilmiş kristalografik yön vardır (kayma yönü). 

Kayma Düzlemleri
Kayma Düzlemleri


Çok Kristalli Malzemelerin Plastik Deformasyonu 

Dislokasyon hareketi kayma düzlemi boyunca oluşur.
Çok kristalli malzemelerin plastik deformasyonu
Çok kristalli malzemelerin plastik deformasyonu

a. Çok kristalli bir bakır numunenin yüzeyindeki kayma hatları
b ve c. Çok kristalli bir metalde plastik deformasyon sonucu, uygulanan gerilimin doğrultusu boyunca  tanelerin uzaması 

Toparlanma

Yeniden kristalleşme sıcaklığından daha düşük sıcaklıklarda uygulanan bir ısıl işlem olup, bu işlem sonucunda malzemenin iç yapısında önemli bir değişme meydana gelmeden bazı özellikler değişebilir. 

Bu işlemin esas amacı, soğuk şekil değiştirme sırasında malzeme içerisinde oluşan iç gerilmeleri gidermektir. 
Toparlama
ToparlamaYeniden Kristalleşme 

 • Yeniden kristalleşme çok az dislokasyon içeren yeni tanelerin çekirdeklenme ve büyümesi ile olur. 

 • Metal, yeniden kristalleşme sıcaklığının üzerine ısıtıldığında, hızlı bir toparlanma ile kalıntı gerilmeler yok olur ve poligonlaşmış dislokasyon yapısı oluşur. 


Sıcak Haddeleme
Sıcak Haddeleme

Yeniden Kristaslleşme
Yeniden KristaslleşmeYeniden kristalleşme sıcaklıkları
Yeniden kristalleşme sıcaklıklarıTane Büyümesi 

Yüksek tavlama sıcaklıklarında toparlanma ve yeniden kristalleşmenin her ikisi de hızlı bir şekilde gerçekleştiğinden yeniden kristalleşmiş ince taneler oluşur. Büyük miktara ulaşan tane sınır birim yüzey enerjisi, yüksek sıcaklıkta  küçük  taneli  yapıyı  dengesiz  yapar.  Bu  enerjiyi  azaltmak için nispeten büyük tanelerin küçük taneleri yutmasıyla tane büyümesi başlar. Bu olay tane büyümesi olarak adlandırılır. 

 • Tane büyümesi hiçbir zaman arzu edilmez. 
Atomik düfüzyon yoluyla oluşan tane büyümesinin şematik gösterimi
Atomik düfüzyon yoluyla oluşan tane büyümesinin şematik gösterimi 
Toparlanma, yeniden kristalleşme ve tane büyümesi
Toparlanma, yeniden kristalleşme ve tane büyümesi 


Hatalar 

Kırılma

Kırılma; erime noktasının altındaki bir sıcaklıkta gerilmeden dolayı gövdenin parçalara ayrılmasıdır. 
Oluşan bir çatlağın yayılması sonucu, bir petrol tankerinin ortadan ayrılmasının fotoğrafı
Oluşan bir çatlağın yayılması sonucu, bir petrol tankerinin ortadan ayrılmasının fotoğrafı

a:Gevrek ve sünek malzemelerin absorbe edebildikleri enerjiler ve kırılma çeşitleri b. Çok sünek c. Kısmen sünek d. Gevrek kırılma Sünek malzemelerde çatlağın oluşması ve yayılması a. Boyun verme  b. Boşluk teşkili c.   Boşluğun bir çatlak şekline dönüşmesi d.  Çatlağın yayılması    e. Kırılma Darbe Deneyi 

 • Ani darbelere karşı direnci iyi olan malzeme seçmek için malzemenin kopmaya karşı direncini ölçmek için yapılır. 

 • Numuneler çentikli veya çentiksiz olabilir. V çentikli numuneler, malzemelerin çatlağın büyümesine karşı direncini iyi ölçerler 

Darbe Deneyi
Darbe Deneyi


Yorulma Deneyi 

 • Akma dayanımının altında, çok sayıda tekrarlanan bir gerilmeye maruz kalan bir malzeme kopabilir. Bu olaya yorulma denmektedir. 

 • Yorulma dayanımını ölçmenin yaygın metodu dönen destekli kiriş deneyidir. 

Yorulma Deneyinin Yapılışı
Yorulma Deneyinin YapılışıSürünme Deneyi 

 • Malzemeye yüksek sıcaklıkta gerilim uygulanırsa, gerilim akma dayanımının altında olsa bile malzeme gerilebilir ve sonunda kopabilir. Yüksek sıcaklıktaki plastik şekil değiştirme sürünme olarak tanımlanır.
 • Malzemenin sürünme özelliklerini belirlemek için fırın içerisine yerleştirilen silindirik numuneye sabit gerilim uygulanır ve parça kopuncaya kadar devam eder. Bu arada zamana bağlı olarak gerinim ve uzama değerleri not edilir.

Sürünme Deneyinin Yapılışı
Sürünme Deneyinin Yapılışı


Benzer Aramalar: metaller , metallerin mekanik özellikleri , malzeme bilgisi , deneyler

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlarınız değerlidir , en kısa sürede dönüş yapılacaktır.