En Yeniler
Yükleniyoor...

İngilizce Öğreniyorum ( Ders 4 )

İngilizce Öğreniyorum ( Ders 4 )


İngilizce Öğreniyorum ( Ders 4 )
Have got / Has got 

Sahiplik bildiren cümle yapılarında Have got veya Has got kullanılır. She , He ve It de" Has got " They, We, I ve You öznelerinde ise Have got kullanılmaktadır. Şimdi de cümle yapılarını inceleyelim.
Olumlu Cümleler

I have got a cat    ( Ben bir kediye sahibim )
You have got a big car ( Senin büyük bir araban var )
He has got brown eyes ( Onun kahverengi gözleri var )


Olumsuz Cümleler

I haven't got a cat ( Ben bir kediye sahip değilim )
You haven't got a big car ( senin büyük bir araban yok )
He hasn't got a brown eyes ( Onun kahverengi gözleri yok )

Soru Cümleleri

Have I got a cat? ( Benim bir kedim var mı )  Yes, I have yada No I haven't
Has he got brown eyes ?  ( Onun kahverengi gözleri var mı ) Yes he has yada No he hasn't

Soru cümleleri bir önceki ders de ( Ders 3 ) gördüğümüz şekilde Wh- soru cümleleri ile de yapılabilir.

What have you got in you bag ? (Senin çantanın içinde ne var )

Örnekler

Josh and Jane have got black hair ( + )

Michael has got a big brother ( + )

My mother hasn't got curly hair ( - )

Have you got a monkey?  ( ? )


Propositions of place ( Yer yön belirten kelimeler )

İn ( İçinde ) : Tarihleri, ayları, mevsimleri, günün belli evrelerini, şehirleri,ülkeleri ve bir şeyin içinde olan nesneleri belirtmek için kullanılır.

in 1995, in September, in winter, in the morning, in the evening, in the house, in the bag, in Turkey, in Ankara 

At : Bazı kullanım yerlerine göre in ile aynı özellikleri gösterse de farklı olarak daha büyük bir alan için kullanılmaktadır. Mesela " at the weekend " olarak kullanmamız hafta sonunun hepsini kapsamasıyla alakalıdır. Sadece bir gün ile sınırlı değildir.

Önemli Kural: School, home ve work kelimeleri hangi cümlede kullanılırsa kullanılsın hep başına "at" alır.

Diğer kullanım yerleri ; at the bus stop, at the airport, at night at midnight

On ( Üstünde ) : Günlerde on kullanılır. Ayrıca duvarda asılı olan şeyler de de on kullanılır.

On Monday, on christmas day, on wall

Under ( Altında ): Under a chair ( Sandalyenin altında )

Behind ( Arkasında ) :

Next to ( Yanında ) :

İn front of ( Önünde ) :

Between ( Arasında ) : between ile cümle kurarken iki şeyin arasında dememiz gerektiği için cümle yapısı şu şekilde olur.

The bank is between first shop and third shop ( Banka 1. dükkanla 3. dükkan arasındadır )

Across From ( Karşısında ) :


Örnekler

He is swimming, at the river

Where is Julie? She is at school

The Plant is on the table

There is a spider in the bath

Frank is on holiday for three weeks.

İn the picture, I can see a woman

The woman is holding a cup between her hands. ( ellerinin arasında dediği için her hand and her hand dememize gerek yok)

Benzer Aramalar:kolay ingilizce öğrenme yöntemleri,ingilizce konuşmak,ingilizce öğrenmek,english practice,ingilizce başlangıç,İngilizce ders,ingilizce öğrenme taktikleri,adım adım ingilizce,ingilizce öğren,ingilizce türkçe ders,ingilizce okulu,dil öğrenme siteleri,ingilizce öğrenme siteleri,ingilizce pratik,ingilizce öğrenme paketleri,duolingo,ingilizce have to has to,ingilizce sahiplik,ingilizce yer yön ekleri,ingilizce under,ingilizce in,between,in front of,next to,have to has to soru cümleleri,have to has to olumlu cümleler,have to has to olumsuz cümleler,

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlarınız değerlidir , en kısa sürede dönüş yapılacaktır.