Yenilenebilir Enerji

Bitmeyen ve sürekli kendini yenileyen enerji kaynaklarıyla oluşur. Bunlar güneş, rüzgar, hidroelektrik, dalga gibi enerji kaynaklarıdır. Bu yenilenebilir enerji kaynakları tükenmez ve sınırsız kaynaklardır. Yenilenebilir enerjinin hangi kaynaklardan oluştuğuna gelin hep birlikte bakalım.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Günümüz fosil yakıt kullanımına bağlı olarak dünyadaki fosil yakıt rezervi tükenmek üzere. Fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlar tükenme aşamasında olduğu için artık insanlar yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermeye başladı.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Ülkemizin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sağlayıp, dışa bağlılığı en aza indirmemiz gerekiyor.

2015 yılı itibariyle Türkiye’de enerji kaynaklarının kullanım oranı, Doğalgaz %32,4, Kömür %32,4, Hidroelektrik 26,2, Rüzgar %5,6, Güneş %0,3, Jeotermal 1,7, Diğer Enerji Kaynakları %1,4 olarak belirtilmiştir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi, rüzgardan elde edilen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgarın türbinleri döndürmesi ile elektrik açığa çıkar. Bu sayede rüzgar enerjisinden faydalanmış oluruz. Rüzgar enerjisinin kurulum maaliyeti yüksektir. Türkiye’de rüzgar potansiyeli oldukça fazladır. Bu yüzden rüzgar santrallerini çoğunlukla görmekteyiz.

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, güneşten gelen fotonların elektronları harekete geçirmesiyle ortaya çıkan enerjidir. Güneş enerjisinden doğru akım elde ederiz. Bu elektrik enerjisini evde kullandığımız cihazlara direkt bağlantı yapamayız. Doğru akımı alternatif akıma çevirmeliyiz. Bunu inverter cihazları ile yapabiliriz. Güneş enerjisi ülkemizde çok yaygın değildir. Fakat Türkiye’nin güneşlenme oranı oldukça fazladır.

Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik enerji, suyun potansiyel gücünden elde edilir. Bu potansiyel güç yapay olarak yapılan barajlarda biriktirilebilir. Akarsular üzerine de santraller kurulup suyun akış gücü sayesinde elektrik enerjisi üretilir. Burada ki mantık suyun türbinleri döndürerek elektrik enerjisi üretilmesidir. Türkiye’de enerji kaynakları arasında en fazla kullanılanlardan birisi de hidroelektrik enerjidir.

Jeotermal Enerji

Jeotermal yer ısısı anlamındadır. Jeotermal enerji, yer altında oluşan su ve buhar sayesinde elde edilir. Bu su ve buhar ev ve iş yerlerinde kullanılan ısıtma ve soğutma sistemlerinde, fizik tedavi merkezinde ve turistik amaçlı merkezlerde de kullanılabilirler.

Dalga Enerjisi

Dalga enerjisi rüzgarın dalgaları savurması ile salınım şeklinde oluşur. Bu dalgalar kıyıda veya denizde kurulan santraller ile elektrik enerjisine dönüştürülür. Dalgalar çok güçlü enerjilerdir. Ülkemizde çok yaygın olmasa da dünyada önemli potansiyel güçleri bulunmaktadır. Örneğin okyanuslara kıyısı olan ülkeler için ideal bir enerji kaynağıdır.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütlenin kimyasal içeriğinde karbonun yanı sıra hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve daha küçük oranlarda alkali, alkali toprak ve ağır metaller içeren atomlar vardır. Ana bileşenleri, karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel veya hayvansal kökenli tüm doğal maddeler biyokütle enerji kaynağı, bu kaynaklardan elde edilen enerji ise, biyokütle enerjisi olarak tanımlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir