Exchange 2016 MailBox Storage Limit Report

Exchange 2016 mailbox storage limit report nasıl yapılır onu anlatacağım. Exchange 2016 mailbox kota sınırlarına yakın olan posta kutularını bulmak biraz zor olabilir. Exchange Yönetim Merkezi‘nde görebilirsiniz, ancak tüm posta kutularını kontrol etmek istiyorsanız sıkıcı bir görevdir.
Ayrıca, kullanıcıların kota uyarısı aldıklarında veya artık e-posta gönderemeyecekleri zaman sizinle iletişim kurmasını bekleyebilirsiniz…
PowerShell ile posta kutusu boyutunu kolayca bulabilirsiniz.

Exchange Mail Nedir?

Günlük iş hayatımızda takım çalışmasını destekleyen özelliklere sahiptir. Mail, adres defteri, takvim gibi hizmetlerin tüm cihazlarda ve uygulamalarda senkronize olarak çalışmasını sağlar. Exchange mail hizmetini kolay bir şekilde cihazlarınıza veya uygulamalarınıza kurup hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Microsoft Exchange Server™, şirketlerin iletişim trafiğini merkezi olarak yönetmesi için Microsoft tarafından geliştirilen ölçeklenebilir bir iletişim ve iş birliği platformudur. E-posta ve belge paylaşımı, takvim, rehber ve veri depolama gibi birçok özelliği destekleyen Microsoft Exchange Server, sahip olduğu üstün güvenlik ve veri depolama özellikleri sayesinde şirketlerin iletişim trafiğini mevzuatlara uygun ve güvenli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Microsoft Outlook™ ve benzeri e-posta istemcileri ve akıllı cihazlar ile etkileşimli bir şekilde çalışan Microsoft Exchange Server, mobil ve bulut tabanlı iş birliği ve iletişim özellikleri ile kullanıcıların birçok farklı platform üzerinden iletişim kurmasına ve verileri tek bir noktada depolamasına olanak verir.

Microsoft Exchange Server, tüm bu özelliklere ek olarak sunduğu veri yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma çözümleri ile işletmelerin sunucu, veri tabanı ve ağ bağlantısı arızalarının yol açabileceği negatif etkilerden korunmasına yardımcı olur.

Microsoft Exchange Server ile Neler Yapabilirsiniz?

 • E-posta ve doküman paylaşma
 • Merkezi iletişim trafiği yönetimi
 • Güvenli veri depolama ve veri yedekleme
 • Takvim ve rehber oluşturma ve yönetme
 • Bulut ve mobil tabanlı işbirliği
 • Kurallar aracılığıyla işlem otomatikleştirme

Posta kutusu kotasını bulmak;

get-mailbox mailbox | select-object DisplayName, ProhibitSendQuota, ProhibitSendReceiveQuota

DisplayName ProhibitSendQuota ProhibitSendReceiveQuota
----------- ----------------- ------------------------
User Name  Unlimited     Unlimited

Posta kutusu boyutunu ve veritabanı kotasını bulma;

Get-MailboxStatistics -identity mailbox | select-object Displayname,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,DatabaseIssueWarningQuota,DatabaseProhibitSendQuota

DisplayName        : User Name
TotalItemSize       : 1.125 GB (1,208,281,527 bytes)
TotalDeletedItemSize   : 24.14 MB (25,309,210 bytes)
DatabaseIssueWarningQuota : 5 GB (5,368,709,120 bytes)
DatabaseProhibitSendQuota : 6 GB (6,442,450,944 bytes)

Uzun bir hikaye kısaltmak için -% 80’in üzerinde kota kullanımı olan tüm posta kutularını çıktılayacak bir PowerShell betiği aşağıdaki gibidir;

<#
.SYNOPSIS
  TGet-MailboxSizeQuota.ps1 returns all mailboxes above a certain quota (ProhibitSendQuota) usage.
.DESCRIPTION
  TGet-MailboxSizeQuota.ps1 returns all mailboxes with a quota usage of 80% and above.
  If you want to check for another quota limit, pass the percentage as a parameter.

  TGet-MailboxSizeQuota.ps1 
.EXAMPLE
  TGet-MailboxSizeQuota.ps1
  The above command will return all mailboxes with a quota usage of 80% and above
.EXAMPLE
  TGet-MailboxSizeQuota.ps1 85
  The above command will return all mailboxes with a quota usage of 85% and above
.NOTES
  Author: Peter Haake
  Date:  2015-01-20  
#>
#
# Load the Exchange Management Module
Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn
# Make sure en-us locale is used no matter what the server/user has configured
# Keep this section if you output decimal numbers
# Slightly modified from From http://occasionalutility.blogspot.com.au/2014/03/everyday-powershell-part-17-using-new.html
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Threading")>$null
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Globalization")>$null
[System.Threading.Thread]::CurrentThread.CurrentCulture = [System.Globalization.CultureInfo]::CreateSpecificCulture("en-us")

# Set quotalimit to the first parameter passed. If no parameter is passed, set it at 80%
if ([INT]$args[0] -gt "") {
  $quotalimit = [INT]$args[0]
  }
else {
  $quotalimit = 80
}

# Get all mailboxes
$Mailboxes = @(Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | select-object DisplayName, Identity, ProhibitSendQuota, ProhibitSendReceiveQuota)
# Clear the report object variable
$Report =@()

# Loop through all mailboxes
foreach ($usr_mailbox in $Mailboxes)
{
  # Get statistics for all mailboxes
  $usr_mailboxstats = Get-MailboxStatistics -identity $usr_mailbox.Identity | select-object Displayname,Identity,Database,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,DatabaseIssueWarningQuota,DatabaseProhibitSendQuota

  #Convert TotalItemSize to INT64 and remove crap (looks like this initially "1.123 GB (1,205,513,370 bytes)" and comes out as a numeric 1205513370)
  [int64]$usr_mailboxstats_totalitemsize = [convert]::ToInt64(((($usr_mailboxstats.TotalItemSize.ToString().split("(")[-1]).split(")")[0]).split(" ")[0]-replace '[,]',''))
  #Convert TotalDeletedItemSize to INT and remove crap (looks like this initially "1.123 GB (1,205,513,370 bytes)" and comes out as a numeric 1205513370)
  [int64]$usr_mailboxstats_totaldeleteditemsize = [convert]::ToInt64(((($usr_mailboxstats.TotalDeletedItemSize.ToString().split("(")[-1]).split(")")[0]).split(" ")[0]-replace '[,]',''))

  # If the mailbox quota is Unlimited, then the database defaults are used.
  if ($usr_mailbox.ProhibitSendQuota -eq "Unlimited") {
    # Get quota from Database
    [INT64]$usr_quota = [convert]::ToInt64(((($usr_mailboxstats.DatabaseProhibitSendQuota.ToString().split("(")[-1]).split(")")[0]).split(" ")[0]-replace '[,]',''))
    }
  else {
    # Get quota from user mailbox
    [INT64]$usr_quota = [convert]::ToInt64(((($usr_mailbox.ProhibitSendQuota.ToString().split("(")[-1]).split(")")[0]).split(" ")[0]-replace '[,]',''))
  }
  # Calculate the quota percentage
  $usr_quota_percentage = [INT]((($usr_mailboxstats_totalitemsize + $usr_mailboxstats_totaldeleteditemsize) / $usr_quota)*100)

  # Add to report object
  if ($usr_quota_percentage -ge $quotalimit) {
    $usr_reportObject = New-Object PSObject
    $usr_reportObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "DisplayName" -Value $usr_mailboxstats.DisplayName
    $usr_reportObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "TotalItemSize" -Value $usr_mailboxstats_totalitemsize
    $usr_reportObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "TotalDeletedItemSize" -Value $usr_mailboxstats_totaldeleteditemsize
    $usr_reportObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "ProhibitSendQuota" -Value $usr_quota
    $usr_reportObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "QuotaPercent" -Value $usr_quota_percentage
    $report += $usr_reportObject
  }
}
# Output the report, sorted with the highest quota percentage at the top
$Report | Sort-Object QuotaPercent -Descending

Ekran görüntüsü

DisplayName TotalItemSize TotalDeletedItemSize ProhibitSendQuota QuotaPercent
----------- ------------- -------------------- ----------------- ------------
User Name    8316860830       49373170     9663676416      87
Second User  14581624515       17277483    17179869184      85
Third Person  5472939739       15151742     6442450944      85

Koddan çıktıyı e-posta olarak gönderme

Komut dosyasını her hafta çalışacak şekilde zamanlamak istiyorsanız, çıktının size bir e-posta ile gönderilmesi uygun olabilir. Başka bir komut dosyası oluşturun ve aşağıdaki gibi TGet-MailboxSizeQuota.ps1’i arayın:

Send-MailMessage -to email@domain.com -Subject "Quota Report" -SmtpServer mail.server.FQDN -From from@domain.com -Body (C:\Scripts\TGet-MailboxSizeQuota.ps1 | ft | Out-String)

Bu, zamanlanmış bir görev olarak kolayca eklenebilir. Görevi Exchange’de yeterli haklara sahip bir kullanıcı hesabı altında çalıştırdığınızdan emin olunuz.

İyi çalışmalar dilerim..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir