WireGuard Kurulumu Nasıl Yapılır?

WireGuard Kurulumu Nasıl yapılır? Size bunu anlatacağım. Önce ufak bir bilgi vermek istiyorum. Günümüzde yaygın olarak kullanılan VPN protokolleri OpenVPN ve IPsec’dir. OpenVPN ayarlarının kolay yapılması nedeniyle IPsec’e göre daha fazla tercih ediliyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından bu protokoller kullanılsa da, bu protokollerin belirli sorunları mevcut. Bu sorunlardan birisi protokollerin karmaşık yapıda olmalarıdır. Örneğin OpenVPN protokolü yaklaşık olarak 120.000 kod satırından oluşuyor.

Hız açısından sınıfının en iyisi konumunda yer alıyor. SSSE3, AVX, AVX2, AVX512 ve NEON hızlandırma geliştirmelerini şifreleme protokolünde kullanıyor. Modern ChaCha20 şifreleme algoritmasını da kullandığından hemen hemen her donanımda çok hızlı şekilde çalışıyor. Yapılan testlerde de ilgili grafikte göreceğiniz gibi bant genişliği ve ping süresi açısından rakiplerine fark atıyor.

WireGuard en hızlı VPN protokolü olmakla kalmıyor, aynı zamanda da şifreleme mekanizması matematiksel olarak da ispatlanmış. WireGuard küçük ve kolaylıkla kontrol edilebilen kodlarıyla birlikte güvenlik açısından da oldukça güvenilir bir konumda.

WireGuard Kurulumu için sizlere bugün işletim sistemleri bazlı wireguard nasıl kurulacağını anlatacağım.

İşletim sistemi bazlı WireGuard Kurulumları

WireGuard Kurulumları işletim sistemi bazlı olarak aşağıda yer almaktadır.

CentOS 8 [module – v0.0.20200205 & tools – v1.0.20200206]

$ sudo yum install epel-release
$ sudo yum config-manager --set-enabled PowerTools
$ sudo yum copr enable jdoss/wireguard
$ sudo yum install wireguard-dkms wireguard-tools

Red Hat Enterprise Linux 7 /  CentOS 7 [module – v0.0.20200205 & tools – v1.0.20200206]

$ sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
$ sudo curl -o /etc/yum.repos.d/jdoss-wireguard-epel-7.repo https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/jdoss/wireguard/repo/epel-7/jdoss-wireguard-epel-7.repo
$ sudo yum install wireguard-dkms wireguard-tools

Red Hat Enterprise Linux 8 [module – v0.0.20200205 & tools – v1.0.20200206]

$ sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
$ sudo subscription-manager repos --enable codeready-builder-for-rhel-8-$(arch)-rpms
$ sudo yum copr enable jdoss/wireguard
$ sudo yum install wireguard-dkms wireguard-tools

Ubuntu ≥ 19.10 [module – v0.0.20200205 & tools – v1.0.20200206]

$ sudo apt install wireguard

Ubuntu ≤ 19.04 [module – v0.0.20200205 & tools – v1.0.20200206]

$ sudo add-apt-repository ppa:wireguard/wireguard
 $ sudo apt-get update
 $ sudo apt-get install wireguard

Debian [module – v0.0.20200205 tools – v1.0.20200206]

# echo "deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main" > /etc/apt/sources.list.d/unstable.list
# printf 'Package: *\nPin: release a=unstable\nPin-Priority: 90\n' > /etc/apt/preferences.d/limit-unstable
# apt update
# apt install wireguard

macOS Homebrew and MacPorts – Basic CLI [homebrew userspace go – v0.0.20200121 & homebrew tools – v1.0.20200206] & [macports userspace go – v0.0.20200121 & macports tools – v1.0.20200206]

$ brew install wireguard-tools
or
$ port install wireguard-tools

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir